همکاری با دیدگاه رایانه سما

باور ما بر اين است که آموزش کارشناسان جهت کسب مهارت و الزامات شغلي آسان ترين برنامه مديريت موثر منابع انساني يک سازمان است و سخت ترين مرحله آن ايجاد تعهد دروني نسبت به رعايت مسئولانه مفاد قرارداد کاري است. به عبارت ديگر صرف اينکه مدرکي هرچند بسيار با کيفيت در جيب من باشد به معني توان انجام کار و پيشبرد موثر اهداف يک سازمان نيست و تعهد به اهداف عالي سازمان، احترام به سلسله مراتب کاري، مستند سازي حداکثري کليه فعاليتها، رعايت صداقت و امانت، تعصب و تعهد به پيشرفت و توسعه سازمان، احترام به شخصيت و شان انساني کليه همکاران، ارائه انتقادات و پيشنهادات اصلاحي، اجزاء ضروري يک همکاري موفق و رو به جلو مي باشد. گروه نرم افزاري پيوست از کليه افرادي که خود را متعهد به همکاري صادقانه و مشفقانه در جهت بالندگي هر چه بيشتر سازمان مي دانند و در يکي از رشته هاي کامپيوتر، حوزه فناوري اطلاعات، رشته هاي مهندسي، حسابداري، مديريت فارغ التحصيل شده اند دعوت به همکاري مي نمايد. حوزه هاي مختلف کاري جهت همکاري عبارتند از:

-1
گروه فنی

کليه مشاغل مرتبط با توليد نرم افزار در اين گروه قرار دارند. از تحليل تجاري کاربري سيستم، طراحی و توسعه، تا تست و بسته بندي محصول.

-2
گروه پشتيباني

کليه مشاغل مرتبط با نصب، استقرار، آموزش و رفع اشکال کاربري سيستمها در سايت خريدار در اين گروه قرار مي گيرند.

-3
گروه بازرگاني

کليه فعاليتهاي مرتبط با بازاربابي، جذب خريدار، ارائه اطلاعات و محصولات، عقد قرارداد و فرآيند فروش محصولات در اين گروه طبقه بندي مي شوند.

-4
گروه مالي

کليه فعاليتهاي مرتبط با امور قراردادها، ثبت عمليات مالي، تنظیم گزارشهای دوره ای مالی و ... شرکت در اين گروه قرار مي گيرند.

نام
نام خانوادگی
ایمیل(xxxxx@example.com)
شماره تلفن